2165_P_1333791424406

Op Amp พระเอกของ Analog

ในการออกแบบในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นยุคของดิจิตอลแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังคงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วงจรการทำงานเชิงเส้น หรือ  Analog ในหลายๆ ส่วนเช่น วงจรรับสัญญาณขา วงจรเซ็นเซอร์ วงจรกรองสัญญาณ หรือวงจรขยายสัญญาณ วงจรต่างๆ เหล่านี้ยังคงต้องการการทำงานที่เป็นแบบ analog อยู่  Op Amp หรือ Operational Amplifier ถือได้ว่าเป็นพระเอกของ Analog เลยทีเดียว เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาทำให้สร้างเป็นวงจรอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย   โดยจะถูกทำขึ้นมาในรูปแบบของ IC Chip ที่ต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปไม่กี่ขาก็จะทำให้ได้ผลของวงจรอย่างที่ต้องการแล้ว ตัว OPAMP นี้ภายในประกอบไปด้วย Transistor เป็นจำนวนมากที่ถูกนำมาต่อเป็นวงจร Op Amp เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ Op Ampที่นิยมนำมาเรียนรู้กันมากที่ได้แก่ Op Ampเบอร์  741  ซึ่งเป็นเบอร์พื้นฐานและมีราคาถูก แต่คุณสมบัติอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ต้องการจริง ที่ต้องการความถูกต้องสูง ปัจจุบันมี Op Ampที่นิยมใช้กันในงาน Embedded หลายเบอร์ด้วยกัน อาทิ TLC272, LM833,  หรือ LM318 เป็นต้น […]