seco-secousbcimx6-large

รู้จัก Embedded Systems

Embedded system  หรือ ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมานี้ หมายถึงระบบที่มีการใช้ ตัวประมวลผล (CPU) และซอร์ฟแวร์เพื่อการควบคุมการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะหมายรวมไปถึงการใช้  micro controller และ microprocessor   ก่อนหน้านี้เราก็จะเรียกวิชานี้ว่า วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งจะเรียนในมหาลัยต่างๆ ที่สอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แต่เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ราคาของ IC ชิบถูกลง และในเวลาเดียวกัน เครื่องมือในการพัฒนาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น และถูกนำไปใช้งานมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนการเรียกชื่อไปเป็น Embedded System เนื่องจากไม่ได้หมายถึงแต่ ไมโครคอนโทรเลอร์อย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงระบบที่ใช้ cpu และ ซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุมการทำงาน ทำให้การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำได้ง่ายขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

REV_A5A

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน Hardware และ Software โดยระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนี้ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเช่น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ หรือเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวนับวันจะถูกไปใช้ในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ เครื่องจักรกลในโรงงาน ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น เนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นในการใช้งาน รวมถึงราคาที่ถูกลงในปัจจุบัน การนำระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวไปใช้งานนั้นสามารถทำได้ง่ายมากเพียงแค่บอร์ดระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกเล็กน้อยก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย บอร์ดระบบฝังตัวในปัจจุบันก็มีอยู่หลายแบบขึ้นอยู่กับวัถตุประสงค์การนำไปใช้เช่น บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดขนาดเล็ก สามารถเรียนรู้ได้ง่ายมีโครงสร้างระบบ Software และ Hardware เป็นแบบOpensourceเหมาะสำหรับงานที่มีการคำนวณน้อยและระบบไม่ซับซ้อน หากต้องการทำงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็น Raspberry Pi หรือ Beaglebone Black ซึ่งบอร์ดเหล่านี้มีความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และมีPort รองรับกับการเชื่อมต่อภายนอกอย่างมากมายและมีระบบซอร์ฟแวร์เป็นแบบ Open source เช่นกัน

RaspiModelB_photo

อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวนี้ยังมีอยู่ในวงจำกัด เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานและอีกทั้งยังต้องบูรณาการเอาองค์ความรู้ด้านอื่นมาประยุกต์ใช้ด้วยจึงจะเกิดคุณค่าในการใช้งาน สาเหตุที่มีบุคลากรทางด้านนี้น้อยคือบุคคลที่ทำงานในแขนงนี้จะต้องมีความรู้ทั้งทางด้าน Software และ Hardware เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถออกแบบระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลจะมีความถนัดเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ก็จะมีความถนัดทาง Software ส่วนวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีความถนัดทางด้าน Hardware เท่านั้น เพื่อให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวได้ดี จึงจะต้องมีการเรียนรู้ความรู้ทั้งสองด้านและจะต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวอีกด้วย และหากบุคคลมีความรู้วิชาชีพอื่นด้วยแล้วก็จะยิ่งมีผลดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนี้จะเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้  การเข้าใจหลักการทำงานแล้วนำไปประยุกต์ใช้ก็จะทำได้ไม่ยาก

Posted in Embedded.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>